Betalingen

BETALINGEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD

De aankoper kan de koopprijs met een creditcard of factuur betalen. Voor betalingen op factuur geldt er een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of indien anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

Elk geleverd product blijft tot het moment van volledige betaling eigendom van HQI bvba.

Aankoop op factuur:
Betaling op factuur is uitsluitend mogelijk voor consumenten vanaf 18 jaar. Het factuurbedrag wordt opeisbaar bij ontvangst van de factuur. HQI bvba behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden.
Indien het factuurbedrag om aan de aankoper toe te rekenen redenen niet uiterlijk op de vervaldatum is betaald, brengt HQI bvba een vaste schadevergoeding ter hoogte van € 15,00 in rekening, tenzij de aankoper kan aantonen dat er onderlinge overeenkomst bestaat tussen de verkoper en de koper.

Bij betaling op factuur evenals in overige gevallen waarbij daartoe een gerechtvaardigde aanleiding bestaat, controleert en beoordeelt HQI de gegevens van de aankoper en wisselt het gegevens uit met kredietregistratiebureaus. Voor een beslissing over het gebruik van de betaalwijze 'aankoop op factuur' gebruiken wij - naast eigen gegevens - waarschijnlijkheidswaarden voor de beoordeling van het kredietrisico, die wij ontvangen van onze externe partner. De berekening van de waarschijnlijkheidswaarden is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Genoemde bedrijven worden verder ingezet voor het valideren van de door u opgegeven adresgegevens.