Retour

Retour

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen aan ons terug te zenden, gerekend vanaf de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst. De melding is tijdig indien u de goederen heeft verzonden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen. De retourneringskosten komen voor uw rekening. Tevens moeten de geretourneerde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. De prijs zal steeds dezelfde zijn als op de koopovereenkomst. Voor de retournering zal er een restocking aangerekend worden van 10% van de waarde van de koopovereenkomst met een minimum bedrag van 25 euro.