Missie

Met HQI willen we een sterke partner zijn voor bedrijven actief in de voeding- en farmaceutische industrie en de leveranciers aan deze bedrijven.

Om een sterke partner te kunnen zijn hebben we onze missie opgebouwd rond 3 kernwoorden namelijk ecologie, voedselverspilling en sterke merken.


1/ ecologie:
Al onze gebruikte energie is en zal voor altijd groene energie zijn. Deze geproduceerd uit water, wind en zon. We kiezen hiervoor bewust voor een groene energiepartner die 100% hieraan kan voldoen.
Tevens hebben we met het bedrijf gekozen om zo klein mogelijke voetafdruk te hebben in de maatschappij. Alle producten die bij ons aangekocht worden kunnen steeds terug gestuurd worden. Hierbij worden deze voor 100% gerecycleerd. Hierdoor verkleinen we de afvalberg en komt er geen detecteerbare plastic in het milieu.


2/ voedselverspilling is over heel de wereld een probleem, door gebruik te maken van onze producten dragen we hiertoe bij dat er al van bij de productie minder voeding moet afgekeurd en vernietigd worden.
Alle producten die mogelijke contaminatie kunnen veroorzaken en vervaardigd zijn uit detecteerbaar plastic, rubber of metaal worden door metaal- of x-ray detectoren opgemerkt. Vervolgens worden ze tijdens het productieproces uitgeworpen. Hierdoor zal enkel de gecontamineerde voeding uit het productieproces verdwijnen daar er anders volledige productie loten vernietigd zullen moeten worden.


3/ sterke merken: alle bedrijven bouwen aan hun merknaam, ook wij werken hier hard aan.
Om een sterk merk te hebben is alle negatieve reclame geen goede reclame en kost een bedrijf veel middelen. Wij bouwen graag mee aan uw sterk merk. Door het gebruik van onze producten worden de kansen op merkschade aanzienlijk verminderd. Dit omdat er geen gecontamineerde voeding het bedrijf verlaat en in de voedselketen komt met materialen gebruikt tijdens het productie proces.